[section label=”Simple Center” bg_color=”rgb(245, 245, 245)” padding=”60px” height=”300px”]

[row h_align=”center”]

[col span=”10″ span__sm=”12″ align=”center”]

 

اسطرلاب

اسطرلاب به شما کمک می‌کند تا از چارت تولد اطلاع پیدا کنید و در مدار آگاهی قرار بگیرید، در یک قدمی فهم کارماهای روح خویش هستید.

[row_inner col_bg=”rgb(255, 255, 255)” col_bg_radius=”10″ padding=”20px 20px 20px 20px” depth=”1″ depth_hover=”2″]

[col_inner span__sm=”12″]

[ux_text text_align=”right”]

اسطرلاب مرجعی برای دانش جیوتیش برای ایرانیان است، با بیش از ۱۰ سال سابقه در زمینه تحقیق و مشاوره در حوزه مشاوره جیوتیش، اسطرلاب هم اکنون نامی مورد اطمینان برای علاقه مندان این دانش است، آنچه اسطرلاب را از سایرین متفاوت می سازد، پیوند دانش روانشناسی و رفتارشناسی با دانش کهن جیوتیش است، با تجربه بررسی هزاران کیس هم اینک اسطرلاب به تمامی ایرانیان در سراسر جهان مشاوره تفسیر چارت با زبان شیرین پارسی ارایه می دهد. دانش جیوتیش با قدمتی هزاران ساله در تلاش برای کشف ابعادی عمیق از وجود انسان است، با بهره گیری از این دانش و استفاده از روانشناسی متدی خاص را طی سالیان خلق کردیم و از این متد برای جهت دهی افراد در زندگی شخصی، مالی، عاطفی،کاری و هر آنچه نیاز به راهنمایی داشته باشد استفاده نمودیم، امیدوارم با تلاش و دریافت بازخوردهای شما عزیزان بتوانیم گامی هرچند کوچک در راستای دادن معنا به زندگی ایرانیان برداریم.

[/ux_text]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

سال ۱۳۸۸

ماهاجیوتیش

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

سال ۱۳۹۴

ایران جیوتیش

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

سال ۱۳۹۵

اسطرلاب

[/col]

[/row]

Over 10 Years Of Experience

[/section]