چارت تولد ایشان را بررسی کردیم و شاید مهمترین چیزی که باید در مورد آن صحبت می کردیم تاثیر سیاره کیتو و دوران پیش روی ایشان بود، در تاریخ ۴ بهمن کیتو ایشان وارد جریان انرژی کیتو می شوند، به طور کلی می دانیم زندگی در دوران کیتو آسان نیست، اما اندازه گیری و بررسی کیفیت این انرژی فرد به فرد و چارت به چارت متفاوت است. بعد از بررسی کلی چارت  و تطبیق اتفاقات زندگی ایشان با وضعیت سیارات، صحبت جامعی در مورد باید و نبایدهای دوران کیتو داشتیم که امیدوارم این توصیه ها در موفقیت ایشان در این دوره نقش بسزایی داشته باشد.

اما همانطور که در سطر بالا گفته شد، جایگیری کیتو بالاترین اهمیت ممکن را در تاثیر این انرژی خواهد داشت، وقتی سیاره کیتو در ناکشاترای آشوینی در خانه طالع قرار گرفته ممکن است میل به انزوا و تنهایی را در ایشان فزونی ببخشد و البته با توجه به این قرارگیری در خانه اول چارت بهتر است ایشان در این دوران اهمیت زیادی را برای حال درونی و موضوعات فردی قائل باشد.

بررسی چارت خانم ۲۵ ساله طبق نظر ارسالی ایشان باعث شناخت استعدادها و رهایی از آشفتگی های ایشان شده است، نظر صوتی ایشان در کانال تلگرام اسطرلاب

مشاوره با استاد سروش دهقان ( محدود و مشروط به تایید فرم) 

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print
سبد خرید