براستی که چارت تولد چنان چراغی ست که مسیر آگاهی را روشن می کند، چارت تولد هر فردی منحصر به او و مانند اثر انگشت است، این چارت چنان نقشه زندگی شماست، که پتانسیل ‌های ضعف، قوت، استعدادها و اتفاقات را درون خود نگه می دارد، با بررسی ۱۲ خانه چارت می توانیم پاسخ تمامی سوالات مربوط به زندگی خویش را بیابیم و با استفاده از آگاهی زندگی پر از شادی و فراوانی را تجربه کنیم.

سیاره ژوپیتر در روز تولد ایشان در شرف قرار گرفته و پتانسیل های معنوی زیادی را در ایشان فعال می کند، داشتن سیاره خورشید صفر درجه هم از نظر مراحل روحی تکامل مقال زندنی را نشان می دهد. اما با داشتن مریخ در خانه اول چارت و مهندس بودن این فرد در جایگاه درست خود قرار داشت در مشاوره اهمیت دوره های زمانی و مخصوصا دوران سیاره ماه که از سال ۱۳۸۸ شروع شده بود را برررسی کردیم اما زندگی این فرد از تاریخ ازدیبهشت ۱۳۹۸ وارد مرحله جدیدی شده و بیشتر بررسی به این بخش اختصاص داشت، ورود سیاره هیجان انگیز مریخ و تاثیر این فعالیت بر ازدواج و سیار قسمت های زندگی فرد. مشاوره به معنای وقعی جامع و دقیق صورت گرفت و تمام سوالات ایشان نیز پاسخ داده شد.

اطلاعات بیشتر مشاوره با استاد سروش دهقان

دریافت چارت رایگان از سیستم محاسبه اختصاصی

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print
سبد خرید