تاخیر در ازدواج آسترولوژی چارت تولد

محتوای فایل صوتی

چرا تاکنون ازدواج نکرده‌ام؟
چرا ازدواج من با تاخیر مواجه شده؟
رایزینگ کنسر و لیو تاخیر در ازدواج دارند!
چه ترکیباتی موجب تاخیر در ازدواج می شود؟

بررسی تاخیر در ازدواج موضوع مهمی است، اینکه چرا ازدواج نکرده ام؟ علت عدم ازدواج من تا سن 35 یا 40 سالگی چیست؟ آیا من براساس چارت تولدم اصلا ازدواج دارم؟ در این مقاله به این موضوع پرداختیم.

هیچ سیاره یا نفوذ باعث نمی‌شود که شما برای ازدواج دست روی دست بگذارید؛ اما می‌توان انتظار برخی موارد را داشت. در تحلیل چارت تولد هر کسی، فرصت‌های مناسب و شرایط تأثیرگذار سیارات در یک چارچوب زمانی مشخص برای ازدواج تعیین می‌شود. در زمان‌های قبل، هنگامی که هنجارها و فرهنگ‌های اجتماعی دارای تأثیری مهم در وادار ساختن یک مرد عادی به ازدواج زودهنگام بود، تشخیص و پیش‌بینی زمان ازدواج نسبتاً آسان‌تر بود . با این حال، امروزه همه چیز تغییر کرده است. آداب اجتماعي ازدواج در سنين پايين نیز با شرایط کاری و روابط و فعالیت‌های اجتماعي افراد تغيير يافته است. در حال حاضر زندگی می کنند اکنون برخی ترجیح می‌دهند روابطشان به ازدواج زودهنگام منجر نشود و گاهی وقت‌ها نیز برخی به بنا به دلایلی تعمداً تصمیم می‌گیرند که تا یک دوره‌ی سنی قابل توجهی “مجرد” باقی بمانند. گاهی اوقات چنین تصمیمات و اقداماتی باعث تغییرات شرایط ازدواج در دوران شروع جوانی می‌شود (در زمانی که شرایط آسترولوژیکی ازدواج مهیا شده باشد)؛ و پس از پایان زمان شرایط مناسب ازدواج از نظر آسترولوژی، وقتی که شخص تصمیم به ازدواج می‌گیرد، این کار بسیار دشوار می شود. البته برخی از نشانه‌های این حالت نیز می‌تواند در چارت شخص نمود داشته باشد؛ و معمولاً از طریق بررسی خانه‌های اول، دوم و هفتم در چارت تولد مشخص می‌شود. و مشخص شدن این مسئله، می‌تواند به شخص برای اتخاذ تصمیم مناسب در زمان مناسب کمک قابل توجهی کند.

در طول تجربه‌ی شخصی و عملی در بررسی چارت اشخاص، بروز مشکلات ناشی از ازدواج مشاهده شده است. این اختلالات ناشی از تأثیر سیارات در خانه‌ها و سروران اول، دوم و هفتم دیده می‌شود. و اگر سرور خانه‌ی هشتم یا زحل نیز درگیر باشند، ممکن است به تأخیر ناخوشایند یا حتی عدم ازدواج منجر شود. برای درک بهتر شما، چند چارت را به عنوان نمونه ذکر می‌کنیم.

1️⃣در چارت تولد شماره ۱، قرارگیری مریخ به عنوان سرور خانه‌ی هفتم، مشکلی ایجاد نمی‌کند، چرا که قرارگیری خوبی در خانه‌ی پنجم صورت گرفته است. با این وجود، مریخ با کیتو اتصال دارد و از سوی مشتری آسیب‌دیده (که سرور خانه‌ی هشتم است) تحت‌تأثیر قرار دارد. عطارد، سرور خانه‌ی دوم نیز قرارگیری بدی در خانه‌ی هشتم قرار دارد. لاگنای ونوس سرور قرارگیری خوبی در خانه‌ی نهم همراه با خورشید دارد. با این وجود، هر دوی این سیارات تحت ثأثیر نامبارک مشتری سرور خانه‌ی هشتم می‌باشند. همچنین، لاگنای خانه‌ی اول نیز تحت نگرش مشتری، سرور خانه‌ی هشتم قرار گرفته است. بنابراین، بیشتر خانه‌ها و سیارات مربوط به ازدواج، ضعیف، آسیب‌دیده و تحت‌تأثیر سرور خانه‌ی هشتم، یعنی مشتری می‌باشند. ناوامشای دوپیکر (جوزا) و عطارد در خانه‌ی هفتم قرار گرفته‌اند. این امر، کمی امید برای ازدواج ایجاد می‌کند. این شخص کلاً ازدواج نکرد؛ با این حال، او دارای روابطی در حد ازدواج بود.

2️⃣در چارت تولد شماره ۲، لاگنای ونوس سرور با خانه‌ی مریخ که سرور خانه‌های دو و هفتم است، دارای روابط متقابل می‌باشد. همچنین، ونوس سرور خانه‌ی هشتم است و تحت نگرش زحل و مشتری قرار دارد. برای طلوع “میزان”، زحل یک سیاره‌ی یوگاکاراکا است، اگرچه تأثیر ماهیت اصلی آن یعنی “باعث تأخیر شدن” آن نیز وجود دارد. نگرش مشتری، سیاره‌ی نامبارک سرور خانه‌های سوم و ششم بر روی لاگنای ونوس سرور که در خانه‌ی دوم قرار گرفته است، باعث می‌شود که انتظار ازدواج پایین آید. مریخ که خانه‌ اول را گرفته است، توسط راهو تحت نگرش و تأثیر است. خانه‌ی هفتم تحت نگرش کیتو و مریخ است که نگرش مریخ در خانه‌ی خودش، حمایتی است؛ در حالی که نگرش کیتو از منظر زناشویی خوشایند نیست. در چارت ناوامشای این شخص (با طلوع قوچ)؛ مریخ نشانه‌ی زودیاکی خود را گرفته است، اما در خانه‌ی هشتم به مشتری پیوسته است. ماه در خانه‌ی دهم همراه با ونوس و رابطه‌ی نگرشی متقابل با زحل قرار گرفته در خانه‌ی چهارم از ناوامشا می‌باشد. این‌گونه، ازدواج این شخص به تعویق افتاد و همین امر نیز باعث طلاق شد.

بررسی تاخیر در ازدواج براساس چارت تولد (قسمت دوم)

3️⃣در چارت تولد شماره ۳، یک چارت با طلوع “ثور” است و همان‌گونه که دیده می‌شود، سرور خانه‌ی هفتم (یعنی مریخ) قرارگیری بدی در خانه‌ی هشتم قرار دارد. ماه خانه‌ی دوم را گرفته است و تحت روابط متقابل با مریخ است. همچنین، زحل و سرور خانه‌ی هشتم (مشتری) نیز دارای نگرش بر روی خانه‌ی دوم و ماه می‌باشند. سرور خانه‌ی دوم (عطارد) با لاگنای ونوس سرور و خورشید آسیب‌دیده در خانه‌ی ششم متحد است؛ و هر سه تحت‌تأثیر سرور خانه‌ی هشتم (مشتری) می‌باشند. هم ونوس و هم عطارد سخت آسیب‌دیده‌اند. خانه‌ی هفتم تحت نگرش زحل و راهو قرار دارد. در چارت ناوامشا، هیچ سیاره‌ای در خانه‌ی هفتم نیست. این در حالی است که مریخ با نشانه‌ی زودیاکی خود را در خانه‌ی دوم گرفته است (ناوامشای “حوت”). چندین تأثیر نامبارک در خانه‌های دوم و هفتم و سروران آن‌ها، به ویژه سرور خانه‌ی هشتم (مشتری) منجر به عدم ازدواج شد.

4️⃣در چارت تولد شماره ۴ که بسیار جالب است. طلوع آن “سنبله” است و همین نشان را اتحاد مشتری (سرور خانه‌ی هفتم) با ونوس (سرور خانه‌های دوم و نهم) گرفته است. هر دوی این سیارات بر خانه‌ی هفتم نگرش دارند. با این حال، ونوس آسیب‌دیده است. بنابراین، قدرتش را برای به وجود آوردن نتایج خوب و قدرتمند از دست داده است. عطارد سرور قرارگیری بدی در خانه‌ی دوازدهم دارد و به خورشید و مریخ (سرور خانه‌ی هشتم) متصل است. زحل در خانه‌ی سوم قرار گرفته است. همچنین، زحل تحت‌تأثیر و نگرش عطارد، خورشید و مریخ است. اگر چه، زحل یک سیاره‌ی حامی و با روابط دوستانه برای افراد با چارت “سنبله” است، اما با این حال، ویژگی‌های اساسی زحل هنوز هم نشانه‌های خود را نشان می‌دهند. این امر برای هر سیاره‌ی مشابه دیگری هم وجود دارد، حتی مریخ که یک سیاره مبارک برای برخی چارت‌ها نظیر چارت با طلوع سرطان است؛ ویژگی‌های اساسی آن که تند و تیز، پرخاشگر و غالب است، بر روی خانه‌ها و سیارات تحت‌تأثیر آن همچنان وجود دارد. خانه‌ی هفتم همچنین تحت نگرش مریخ قرار دارد و خانه‌ی دوم توسط راهو تصرف شده است. در چارت ناوامشا (با طلوع قوچ)؛ مریخ در خانه‌ی چهارم آسیب دیده است (بر خانه‌ی هفتم نگرش دارد) و کیتو خانه‌ی هفتم را گرفته است. زحل در خانه‌ی هشتم قرار دارد و بر خانه‌ی دوم نگرش دارد.
این شخص هرگز ازدواج نکرد. ماهاداشای ونوس یا مشتری ممکن است باعث ازدواج شود، اما با این حال، ماهاداشای ونوس در دوران کودکی (حدود 13 سالگی) بود و شخص نمی‌تواند ماهاداشای مشتری را در زندگی خود تجربه کند.

به طور خلاصه، باید بگوییم که نکته این است که اگر کسی بتواند از تحليل چارت خود بهره ببرد، می‌تواند بهتر تصميم بگيرد و برنامه‌اش را براساس آن طرح‌ریزی کند؛ نه این که هر چیزی در زندگی ما مقدر باشد. افکار، تصمیمات و عملکردهای ما، برای این ‌که به مسائل زندگی شکل مناسبی دهیم، اهمیت دارند، و این امری امکان‌پذیر است.

تاکنون ازدواج نکردید؟  چرا؟  آماده کشف علت آن هستید؟

☺️ رزرو وقت مشاوره

رزرو دوره بعدی تفسیر چارت تولد: خودتان بیاموزید!

مشاوره تخصصی ازدواج/رابطه و بررسی چارت تولد با استاد سروش دهقان

دریافت چارت رایگان از سیستم محاسبه اختصاصی

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

20 دیدگاه در “بررسی تاخیر در ازدواج براساس چارت تولد

 1. سوما گفت:

  با عرض سلام و درودیک سوال داشتم ‌‌؛ آیا بعد از اینکه علت ازدواج نکردن مشخص شد راه حلی برای این مشکل وجود دارد یا فقط علت مشخص می‌شود؟ ممنونم

 2. Aida گفت:

  با سلام وقت بخیر
  من مرکوری در خانه 2 ، و نود شمالی در خانه 7 ،خورشید-ماه-ونوس و مارس در خانه 3- ژوپیتز و ستزن در خانه 7-پلوتو و لیلیت در خانه 9-اورانوس در خانه 10-نپتون در خانه 11 و کایران در خانه 4 دارم به نظرتون امکان ازدواج دارم در حال حاضر 39 ساله هستم

  1. عسل گفت:

   راهو تو خونه هفت ازدواج رو به تاخیر میندازه یا باعث طلاق میشه بله شما ازدواج دارید به طور قطع شما تویین فلیم هستید کارماسوزی کنید سفید و سبز بپوشید میوه های سیاه خیرات کنید و دوشنبه و جمعه به یک درخت انجیر شیر بدهید برای دخترکان زیر هفت سال وسایل زینتی مو و لاک بخرید

  2. مریم گفت:

   سلام چطوری بدست اوردی ایناروعزیزم

  3. ندا گفت:

   عالی بود
   ماه در خانه هفتم در برج ششم دارم

 3. MHER گفت:

  سلام وقت بخیر من ازاین تست میخام برای خودم چیکارباید بکنم

 4. فریبا گفت:

  سلام اگر شخصی ساعت تولد رو ندونه آیا این فال قابل انجام نیست؟

  1. زویا گفت:

   آسترولوژی علمِ عزیزم ربطی به فال نداره کمی مطالعه کنید لطفاً

 5. شهناز گفت:

  با سلام و احترام
  سرور خانه ۷ مرکوری و خود مرکوری در خانه یک برگشتی شده ، سرور خانه ۲ سترن و خود سترن در خانه ۱۱ در کنار ونوس ، مارس در خانه ۱۰،نودشمالی در خانه ۶،خورشید در خانه یک و ماه در خانه ۹
  ۳۹ سالمه و هنوز ازدواج نکرده ام

  1. سروش دهقان گفت:

   سلام – علت برگشتی بودن لرد خانه ازدواج است

 6. شبنم گفت:

  سلام.. من می‌خوام با شما مستقیم ارتباط بگیرم.. چطور امکانش هست؟؟ لطفا” راهنمایی کنید

 7. شهناز گفت:

  سلام وقت بخیر
  یعنی ازدواجی ندارم ؟
  یا راه حلی ندارد ؟

  1. سروش دهقان گفت:

   تا زمانی که چارت به طور کامل دیده نشود نمی توان نظر قطعی داد

  2. شهناز گفت:

   برای دیدن چارت تولدم توسط شما چه کاری باید انجام بدهم ؟

 8. شبنم گفت:

  طالع 4 هستم.. ونوس در طالع دارم.. خانه دو خورشيد سوآكشاترا كه به خانه 1 چليت ميشه.. سرور خانه 7 يعني زحل در خانه 3 نشسته.. راهو كي تو در خانه‌هاي 8 و دوازده شرفن.. در خانه دو علاوه بر خورشيد سواكشتارا ماه و مركوري دارم.. مارس و ژوپيتر هم در خانه 4.. هيچكدام چليت يا راجعه نيستند.. نزديك 40 سالمه و ازدواج نكردم.. آيا با اين تفاسير عدم ازدواج كلي دارم؟

 9. افرا گفت:

  سلام. من در چارت، زحل در خانه ی 5 و در برج عقرب قرار گرفته، در خانه ی 7 مشتری رو دارم که متاسفانه در وضعیت هبوط بوده و در خانه ی 9 زهره رو دارم که در شرف و درکنار عطارد در هبوط بوده. بنظر شما، این چارت، خیلی سنگین و نحسه؟! آیا ازدواج صورت می گیره یا موفق خواهد بود؟ مثلا مشتری که نماینده همسر هست وقتی در وضعیت هبوط بوده باشه معنی بدی رو میده؟! باتوجه به اینکه سن من بالای 35 هست و هنوز ازدواج نکردم؟! ممنون میشم راهنمایی کنید

 10. سروش دهقان گفت:

  هبوط مشتری در خانه ۷ به تنهایی میتونه دلیل عدم ازدواج باشه. برای بررسی دقیق باید کل چارت راببینید

 11. عاطفه گفت:

  یا سلام من متولد ۲۲ خرداد ۱۳۶۲ هستم رایزینگ ترازو و سترن و پولوتو در خانه یک دارم و ماه در کنسر در خانه ۱۰ …..و مشتری را در خانه ۳ دارم ..خانه ۷ و خانه ۵ خالی هست.و خورشید در خانه ۹ و ونوس در خانه ۱۱ ..و هنوز ازدواج برام رخ نداده

 12. Mt گفت:

  سلام وقتتون بخیر آیا وجود سترن اون هم به تنهایی توی خونه‌ی هفت مشکلی برای ازدواج ایجاد می‌کنه؟

  1. سروش دهقان گفت:

   بله تاخیر یا موارد دیگه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید