بررسی ابعاد حرفه‌ای و شغلی از نظر دانش جیوتیش

????بیشتر مردم از خود می‌پرسند “آیا این کسب و کار برای من مناسب است؟” یا “آیا من در حرفه درست و مناسب خود کار می‌کنم؟” و پرسش‌هایی شبیه به این موارد که به ویژه در مورد زمینه فعالیت آن‌ها در بُعد حرفه‌ای است. شاید بخواهید ابتدا به این مسئله بپردازیم که مناسب بودن یک عرصه خاص برای شغل و فعالیت حرفه‌ای شخص چگونه بررسی می‌شود. با این وجود، در ابتدا باید این مسئله را بررسی کنیم که توان بالقوه یک چارت تولد برای مسائل شغلی و حرفه‌ای چگونه است. بیشتر مردم در درک این قضیه و تفاوت این دو مسئله دچار سوءتفاهم می‌شوند و آن‌ها را با یکدیگر اشتباه می‌گیرند.

????این دو مسئله، انواع متفاوتی از چشم‌انداز حرفه‌ای می‌باشند. هر دوی این مسائل نیازمند بررسی و تجزیه و تحلیل مناسب چارت تولد می‌باشند. اولین مورد مربوط به توان بالقوه یک چارت تولد برای فعالیت‌های حرفه‌ای است، و مورد دوم نیز مربوط به شناسایی بهترین فعالیت‌های ممکن حرفه‌ای مناسب و مطابق با استعداد است. یک مثال ساده می‌تواند مسئله را روشن کند تا به درک بهتری در این موارد برسید.

????فردی را تصور کنید که به فعالیت‌‌های ورزشی تمایل دارد. ما برای این که او را برای فعالیت‌های ورزشی مناسب بدانیم و این فعالیت برایمان قابل پذیرش باشد، ابتدا باید به خصوصیات فیزیکی و قدرت بدنی او نگاهی داشته باشیم. تنها پس از این است که می‌توانیم تصمیم بگیریم که نوع فعالیت‌های ورزشی مناسب برای قدرت فیزیکی و ذهنی او را انتخاب کنیم. اگر فردی دارای ساختار استخوانی ضعیف است یا از مشکلات شدید سلامتی رنج می‌برد، سوال دوم (که کدام فعالیت‌های ورزشی مناسب است) بی‌معنی خواهد بود. همین قضیه در مورد چارت تولد نیز صادق است. برای تعیین مناسب بودن یک فعالیت حرفه‌ای خاص برای یک شخص، ابتدا توانایی بالقوه در چارت تولد (از منظر حرفه‌ای) ابتدا شناسایی می‌شود. تنها پس از آن است که باید به دنبال مناسب بودن یک فعالیت حرفه‌ای خاص برای آن شخص باشیم.

????با به وجود آمدن قدرت اطلاع رسانی در رسانه‌ها، ارتباطات و فن‌آوری، اطلاعات اولیه و خام اصول کلی آسترولوژی را معمولا به راحتی می‌توان در اینترنت و مجلات به دست آورد. با این وجود، نباید به چنین دانش یا اطلاعاتی چشم بسته عمل کنیم و آن را پیش پا افتاده و ساده بنگریم.
برای اطمینان از پایه و اساس یک چارت تولد از منظر حرفه‌ای، خانه‌های اول، سوم و دهم نیاز به تجزیه و تحلیل دارند و اگر از دو یا چند جنبه به طرزی شدید دچار آسیب شده باشد، باعث ضعف در چارت از منظر کلی حرفه‌ای خواهد شد. بدون در نظر گرفتن این ضعف بنیادی، نقش و ماهیت یک حرفه خاص (به عنوان شغل و کسب و کار) نمی‌تواند نتایج درستی را حاصل کند.

????سوال دیگری که بسیار اهمیت دارد، این است که چگونه قدرت و توانایی برجسته‌ی این سه خانه‌ را باید پیدا کنید؟ باید گفت که قوانین ساده‌اند و نیازی به اتخاذ روش‌ها یا رویکردهای پیچیده و گیج کننده نیست که باعث سردرگمی و پریشانی شود. برای درک اولیه در مورد قدرت و توانایی بالقوه یک خانه، در ادامه به قوانین ساده و سر راستی می‌پردازیم که تصویر خوبی را به شما ارائه دهیم.

????در ابتدا، ماهیت نشانه زودیاکی و خانه‌های تصرف شده توسط سرور یک خانه‌ی خاص را شناسایی کنید. اگر سرور یک خانه‌ در خانه‌های مبارک (خانه‌های غیر از خانه‌های ششم، هشتم و دوازدهم) قرار گرفته باشد، این خانه را که توسط سیاره سرور کنترل می‌شود، ارتقا می‌دهد. اگر این سیاره نیز توسط نشانه زودیاکی مبارکی (مانند نشانه زودیاکی خودش، یا یک نشانه زودیاکی عالی یا یک نشانه زودیاکی حامی) تصرف شده باشد، این امر، برای سیاره مربوطه توانایی و حمایت اضافی را فراهم می کند. علاوه بر این، اگر این سیاره دارای ارتباطی (از طریق اتحاد یا نگرش) با سیارات مبارک داشته باشد، به قدرت برای حفاظت و ارتقاء نشانه‌ها و ویژگی‌های این سیاره افزوده می‌شود. قرار گرفتن سیارات مبارک در یک خانه‌ی خاص نیز می‌تواند به حفاظت و ارتقاء اهمیت این خانه منجر شود.

????در مقابل این حالت، اگر خانه‌ توسط سیارات نامبارک و مخرب تصرف شده باشد، یا سرور آن دچار آسیب‌دیدگی و یا قرارگیری بد و یا تصرف به وسیله نشانه زودیاکی ناخوشایند (نشانه زودیاکی دچار آسیب شده باشد، یا نامبارک باشد) و یا ارتباط داشتن (از طریق نگرش یا اتحاد) با سیارات نامبارک، می‌تواند نتایج کاملا متفاوتی نسبت به حالت قبل ایجاد کند.

????علاوه بر این، موقعیت این خانه‌ یا سیاره نیز باید در چارت‌های جداگانه (به ویژه در چارت ناوامشا) خوب باشد. در غیر این صورت، نتایج ظاهری وضعیت خوب در چارت لاگنا ممکن است نتواند رسیدن به جایگاه مورد انتظار را برآورده سازد. گاهی اوقات، حتی حالت‌های قدرتمندی سیارات در چارت لاگنا مشاهده می‌شوند که باید نتایج مثبت و خوبی را ارائه دهند، اما به شکست منجر شده‌اند، زیرا در جایگاه سیارات در چارت‌های تقسیم‌بندی خوب نبوده است… ادامه دارد.
????برای درک بهتر شما از این موضوع، به بررسی چارت‌های نمونه‌ای می‌پردازیم تا زوایای تاریک و مبهم مسئله برای شما روشن شود.

????در این چارت تولد، مریخ سرور لاگنا است که به شکلی عالی در خانه‌ی سوم قرار گرفته است. مریخ با زحلی که آسیب دیده و قرارگیری بدی دارد، ارتباط نگرشی متقابل دارد. با این حال، به دلیل موقعیت عالی، مریخ هنوز هم دارای توانایی بالقوه مناسبی است. مشتری، یکی دیگر از سیارات مبارک برای طالع عقرب است. مشتری نیز دارای نگرشی مبارک بر روی مریخ است. خانه‌ی اول چارت لاگنا از هر گونه نفوذ و تاثیر نامبارک و مخربی در امان است. بنابراين، خانه‌ی اول را مي‌توان به لحاظ منطقي قدرتمند در نظر گرفت.

????هر دو سرور خانه‌های سوم و دهم ( که به ترتیب زحل و خورشید می‌باشند)، در چارت لاگنا آسیب دیده‌اند و قرارگیری بدی دارند. عطارد، سیاره‌ای نامبارک برای طالع عقرب است. در این چارت، عطارد با خورشید آسیب دیده در اتحاد است و همچنین نگرش نامبارکی بر روی زحل آسیب دیده دارد. کیتو در خانه‌ی دهم چارت لاگنا قرار گرفته و با ماه، سرور مبارک خانه‌ی نهم متحد شده است. همچنین، تحت نگرش عالی سرور چارت لاگنا، یعنی مریخ است که در خانه سوم قرار دارد. همان‌گونه که شما همراهان اسطرلاب می‌دانید، راهو و کیتو در هنگامی که تحت نفوذ و نگرش سیارات مبارک باشند، توانایی فراهم آوردن نتایج مثبت را خواهند داشت. در این چارت نیز می‌بینیم که تأثیرات مبارک ماه و مریخ در کیتو خوب است، در حالی که ماه از کیتو آسیب می‌بیند که باعث می‌شود عنصر شانس در این چارت کم رنگ شود.

????بنابراین، سروران خانه‌های دهم و سوم موقعیت بدی دارند، در حالی که خانه‌های دهم و سوم تحت تأثیرات مبارکی قرار گرفته‌اند. مریخ، سرور چارت لاگنا قدرتمند است. این در حالی است که سرور خانه‌ی نهم، یعنی ماه به خاطر اتحاد با کیتو آسیب دیده است. مریخ در چارت ناوامشا در خانه‌ی چهارم (با نشانه زودیاکی “دلو”) و بدون هرگونه تأثیر و نفوذ سیارات نامبارک قرار دارد. عطارد به خانه‌ی سوم چارت ناوامشا رفته است و در رابطه نگرش متقابل با زحل قرار دارد. قرارگیری کیتو در خانه‌ی اول عالی است. با این وجود، ماه در خانه‌ی هشتم چارت ناوامشا قرارگیری بدی دارد.

????این شخص با چالش‌ها و مشکلاتی در حرفه خود مواجه شد. او در بیشتر دوران جوانی خود، در مورد تصمیم‌گیری برای مسائل حرفه‌ای دچار سردرگمی و اشتباه شد. این شخص در کسب و کارهای مختلفی تلاش خود را انجام داد، با این حال، مجبور به تحمل شکست و زیان‌های مالی شد. نتایج نامبارک (به علت ضعف و آسیب در سروران خانه‌های سوم و دهم) در طول مهاداساهای خورشید و ماه بسیار برجسته بود. با این وجود، در طول مهاداسای مریخ، اتفاقات به میزان قابل توجهی بهبود یافته است. این اتفاقات باعث می‌شود تا از ثبات در کسب و کار و درآمد مالی بهره‌مند شود.

????این یکی دیگر از چارت‌های آسترولوژیکی است. در این چارت، سروران خانه‌های اول، سوم و دهم موقعیت خوبی ندارند. سرور لاگنا، یعنی زحل در سومین خانه آسیب دیده است. مریخ سرور خانه‌های سوم و دهم است و آن هم در خانه‌ی ششم چارت لاگنا ضعیف شده است. مریخ دارای اتحاد با عطارد و خورشید است. به این ترتیب، هم مریخ و هم عطارد دچار آسیب دیدگی شده‌اند. خانه‌ی دهم توسط ماه ضعیف و آسیب دیده تصرف شده است و منظر این چارت را از نظر حرفه‌ای خراب‌تر می‌کند. ونوس سرور خانه‌ی نهم است که به مشتری در خانه‌ی هفتم پیوسته است. و هر دوی این سیارات دارای نگرش بر روی خانه‌ی اول چارت لاگنا می‌باشند. مریخ نیز بر لاگنا نگرش دارد، گرچه به علت موقعیت ضعیف خود، هیچ نشانه‌ای از خود بروز نمی‌دهد و فقط می‌تواند برای نگرش مشتری و ونوس مفید باشد.

????در چارت ناوامشا این شخص، ماه در خانه‌ی اول قرار گرفته و رابطه نگرشی متقابل با ونوس و زحل آسیب دیده (قرارگرفته در خانه‌ی هفتم) دارد. خورشید به راهو در خانه‌ی سوم پیوسته است، و مریخ نیز به مشتری در خانه‌ی یازدهم پیوسته است. این شخص نیز با مسائل و مشکلات مختلف و جدی در حرفه خود مواجه بود و هرگز ثبات کاری برایش وجود نداشت. در طول مهاداسای ونوس، او توانست به سفر خارجی برود. همچنین، این زمان، زمان خوبی برای به دست آوردن پول برای او بود. با این وجود، این حالت تنها برای مدت کوتاهی باقی ماند و شخص با چالش‌های سخت حرفه‌ای و همچنین در مسائل مالی مواجه شد. مریخ آسیب دیده و ضعیف (سرور خانه‌های سوم و دهم) باعث مشکلات فراوانی شده است و به دلیل ضعف سرور لاگنا، شخص در بیشتر زمان‌ها دچار مشکل بوده است.

????گرایش مسائل متقابل به میزان ضعف و یا آسیب‌ها در سیارات و خانه‌های مرتبط با منظر حرفه‌ای (یعنی خانه‌های اول، سوم و دهم) بستگی دارد. حمایت از خانه‌ی نهم و یا سیارات مبارک دیگر ممکن است باعث تخفیف و تسکین کوتاه مدت (به طور مشخص در طول عملکرد داسا و ترانزیت سیاره‌ای مناسب) شود. با این وجود، همیشه مشاهده شده است که ضعف و آسیب در این سیارات و خانه‌ها (خانه‌های اول، سوم و دهم) از منظر حرفه‌ای مشکل‌ساز است.

☀️توان و استعداد شما چیست؟ آیا در مسیر درستی قرار دارید؟

☺️ رزرو وقت مشاوره با اسطرلاب

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

1 دیدگاه در “بررسی ابعاد حرفه‌ای و شغلی از نظر دانش جیوتیش

  1. Ali گفت:

    عالی بود.سپاس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید