چارت تولد اسطرلاب جیوتیش نمونه

با بررسی هر خانه از چارت تولد چه سوالاتی را می توان پاسخ داد؟

اینکه قبل از مشاوره در مورد جیوتیش اطلاعات داشته باشیم، موجب صرفه جویی در زمان و ارتباط موثر با مشاور و البته پرسیدن سوالات هنگام در هنگام مشاوره می گردد، این آگاهی موجب راحتی شما و مشاور در زمان مشاوره خواهد بود، در این مقاله به این  موشوع پرداختیم که جیوتیشی (مشاور) با بررسی هر خانه از چارت شما چه سوالاتی را می تواند پاسخ دهد؟

خانه اول چارت

 1. وضعیت خود شما چگونه است؟
 2. وضعیت سعادتمندی شما چگونه است؟
 3. وضعیت سلامتی شما چکونه است؟
 4. برای چه چیزی به این دنیا آمده ام؟

خانه دوم چارت

 1. وضعیت زندگی مالی من چگونه است؟
 2. وضعیت زندگی مالی و دارایی های ما در دوره های زمانی مختلف چگونه است؟
 3. چه زمانی به پول می رسم؟
 4. دارایی های خود را چگونه مدیریت می کنید؟
 5. خطرات، تهدیدها و نقاط قوت و ضعف شما در حوزه زندگی مالی چگونه است؟
 6. هر سوالی مربوط به پول و دارایی شما

خانه سوم چارت

 1. قدرت ریسک پذیری شما چگونه است و برای بهبود آن چه باید کرد؟
 2. وضعیت و نقش خواهر برادران شما در زندگی شما چیست؟
 3. شراکت با خواهر برداران و کلیه موضوعات مشترک شما و آنها

خانه چهارم چارت

 1. رابطه شما با مادرتان و نقش ایشان در زندگی شما چیست؟
 2. وضعیت زندگی شما از نظر انرژي و اتفاقات مهم در خانه پدری چگونه است؟
 3. خرید خانه، اتومبیل و سایر اموال چگونه و چه زمانی است؟
 4. شادی و سعادت شما در زندگی در خانه پدری و خانه خودتان چگونه است؟
 5. هر سولی در مورد مادر و اموال

خانه  پنجم چارت

 1. ماجراهای عشقی در زندگی شما چگونه اتفاق می افتد؟
 2. نقاط ضعف و قوت شما در برقراری ارتباط با پارتنر عاطفی چگونه است؟
 3. توضیح دوره ها و تاریخ های مهم در مورد ماجراهای عشقی شما
 4. چرا در رابطه نیستید؟ چه زمانی وارد رابطه می شوید؟
 5. اگر در رابطه ای هستید چگونه ارتباط بهتری با پارتنرتان داشته باشید؟

خانه ششم چارت

 1. وضعیت سلامتی و بیماری های شما
 2. فعالیت سیارات و بیماری هایی که مستعد آنها هستید
 3. دوره های زمانی فعالیت سیارات مخرب و ذکر تاریخ های مربوط به آنها

خانه هفتم چارت

 1. چه زمانی ازدواج می کنم؟
 2. کیفیت ازدواج من چگونه است؟
 3. خصوصیات ظاهری همسر من چگونه است؟
 4. همسر من چه خصوصیاتی خواهد داشت؟
 5. همسر آینده من از لحاظ مالی چگونه است؟
 6. من در حال حاضر در ازدواج هستم، کیفیت ازدواج من چگونه است؟
 7. من ازدواج کرده ام، وضعیت من و همسرم چگونه خواهد شد؟
 8. آیا ازدواج دوم (خ ۱۲) دارم؟ چه زمانی این اتفاق می افتد؟
 9. برای اینکه ازدواج بهتری داشته باشم چکار کنم؟
 10. برای دفع اثر نحس سیارات چه کنم؟ (تراپی)
 11. هر سوالی مربوط به فرد ازدواج و رابطه عاطفی مجرد، متاهل و یا فردی که متارکه کرده یا همسرش فوت شده است.

خانه هشتم چارت

 1. خطرات و سختی ها در مسیر من چگونه است؟
 2. زندگی جنسی من چه کیفیتی خواهد داشت؟
 3. آیا همسرم به من خیانت می کند؟
 4. آیا پول بادآورده ای بدست میاورم؟ ارث و میراث

خانه نهم چارت

 1. دارما و رسالت من در این زندگی چیست؟
 2. از نظر معنوی چگونه رشد می کنم؟
 3. تحصیلات عالیه (کارشناسی و ارشد) چگونه پیش خواهد رفت؟

خانه دهم چارت

 1. کیفیت و وضعیت شغلی
 2. پدر و کلیه موضوعات مربوط به او
 3. آیا در شغل موفق می شوم؟
 4. چه شغلی برای من بهتر است؟
 5. چه زمانی ارتقا کاری می گیرم؟
 6. کارمندی برای من بهتر است یا اینکه برای خودم کار کنم؟
 7. در چه شغلی زودتر پول بدست می آورم؟
 8. دوران قدرت و ضعف در زندگی شغلیحرفه ای همراه با ذکر تاریخ
 9. هر سوالی مربوط به شغل و بیزنس

خانه یازدهم چارت

 1. روابط من با دوستان نزدیک چگونه است؟
 2. نحوه هدف گذاری در زندگی و دستیابی به اهداف بلند مدت و کوتاه مدت؟
 3. وضعیت درآمد و ورودی های مالی با ذکر تاریخ
 4. دوران فعال شدن ورودی های مالی و تشریح دوران به همراه تاریخ ها

خانه دوازدهم چارت

 1. چه از دست دادن هایی دارم؟
 2.  آیا به زندان می روم؟
 3. آیا به مشکلات قانونی بر خواهم خورد؟
 4. خانه رهایی و موکشا
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print
سبد خرید